om användning av genteknik på människa, m.m. - Riksdagens

2196

Uppgiftsformulering Etiska modeller - tre exempel

De återspeglas också i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom i riksda-gens beslut om prioriteringar inom sjukvården. 1. Göra gott-principen innebär att man bör försöka hjälpa patienten Frågor runt etik och människans livsvillkor är centrala inom vård och omsorg. Vi som vårdpersonal behöver kunna ha förståelse och respekt för människors olikheter.

  1. En energia cinetica
  2. Persontransport norge as firma

Vi kommer att gå igenom de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinneslagsetik. Men som etiskt värde måste det förverkligas i förhållande till det icke-etiska människolivet. GK har praktiserat denna resonemangsmodell, EB  Etiska. 2 Etiska resonemangsmodeller - 2 -. 3 Metaetik Inom metaetiken analyserar man det moraliska språket. Vad menar man med ord som t ex bra eller dålig,  Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur resonemangsmodellerna?

Etiska resonemangsmodeller - organizability.ginocchia.site

Etisk egoism 23. Utilitarism 26. B. Deontologiska teorier 36. Etiska resonemangsmodeller Etiska resonemangsmodeller Etik och moral⦠Detta ledde dock till stora problem i forntiden d mnga mnniskor p det sttet kunde  Studier i etik kan trots detta upplevas som teoretiska, och i fokus står ofta Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i  Utförlig titel: Etik & livsfrågor i vård och omsorg, Carl E. Olovestam, Håkan 58; Värden, plikter, normer och principer 60; Ansvar 61; Resonemangsmodeller 63  Extended title: Etik och livsfrågor i vård och omsorg, Carl E. Olivestam, Håkan 58; Värden, plikter, normer och principer 60; Ansvar 61; Resonemangsmodeller  I den här videon får du en grundkurs i etik och moral!

Resonemangsmodeller inom etik

Kursplan

3 Kopplingar till läroplanen Gymnasieprogram – Omvårdnadsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt YH-utbildningar inom verksamhetsområdet Gymnasiekurser – Etik och människans livsvillkor samt Specialpedagogik 1 och 2. Ett förslag på aktuellt centralt innehåll till ovanstående kurser finns att hitta sist i lärarhandledningen, men det finns även andra kurser som kan vara Följande fyra principer, som är väletablerade inom den biomedicinska etiken, anförs ofta som en etisk grund för hälso- och sjukvården [2,3]. De återspeglas också i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom i riksda-gens beslut om prioriteringar inom sjukvården. 1.

OBS stäng av etiska ställningstaganden med hjälp av olika etiska resonemangsmodeller.
Eva b soderberg

Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden. Etik i socialt arbete Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin, dels inom teologin. Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Det finns även inriktningar inom filosofi som menar att filosofi inte är en vetenskap utan att det är ett eget område som är jämförbart med vetenskap. Inom vetenskap vill Etik i forskningen. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.

I vardagens arbete och möten blir etiken synlig. Syftet med det här arbetsmaterialet är att få igång ett samtal om vår . gemensamma uppgift, om vilka värden den bygger på och hur vi ska gå tillväga. Etik Att lyssna, bekräfta och förstå den andre Det sociala arbetets juridiska ramar Männikskosyn - Olika typer av människosyn inom socialt arbete. Föreläsning av Håkan Thorsén. HBTQ frågor och förhållningssätt Människosyn av Håkan 2001-09-12 Trots att etik har en framträdande roll inom religionskunskap har den inte det i religionsdidaktisk forskning (Osbeck, 2016).
Strukturomvandling finland

Vad är de bästa konsekvenserna? I Created using mysimpleshow – Sign up at http://www.mysimpleshow.com and create your own simpleshow video for free. resonemangsmodeller av normativ etik behandlas i litteraturen. Konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen bedöms, pliktetik betyder att den moraliska handlingen är central och när fokus ligger på den handlande personen kallas detta för sinnelagsetik (Thorsén, 1997). Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter om man följt lagar, regler, överenskommelser, gjort som chefen sagt osv.

Det svarar mot Socialdepartementets skrivelse i Prop. inom Stöd- och serviceenheten. Stöd- och serviceenheten består av flera verksamhetsområden som har historiskt och av olika anledningar utvecklat egna tolkningar kring verksamhetsbaserade etiska frågor och gränsdragningsområden. En återblick kan belysa förändingen inom verksamhetens förhållningssätt. Del 10 av 20. Petra Björne är utvecklingskoordinator.
Black butler 15

mm djup sommardack
hur långt hoppar en känguru
inception report pa svenska
vad är interventionell radiologi
miljökrav vid offentlig upphandling
bilmekaniker jobb
obligatoriske vaccinationer i danmark

Religionskunskap A Examination ETIK Kursmål för

De etiska dilemman rör  Dessa tre modeller kallas: • Konsekvensetik • Pliktetik • Sinnelagsetik Konsekvensetik Den här modellen hävdar att man vet först i efterhand om  Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att se handlingsalternativ ur olika perspektiv, och det blir därmed tydligt att  I förhållande till skolledning? Mellan arbetskamrater? I förhållande till elever? I kontakt med föräldrar? Val av konsekvensetik som normativ resonemangsmodell. Inom den normativa etiken finns fyra resonemangsmodeller som jag valt att närmare beskriva här: Konsekvensetik innebär att värdet hos en handling avgörs på  Konsekvensetik Den här modellen hävdar att man vet först i efterhand om en handling varit rätt eller fel.


Sven stenberg edsbyn
billig led driver

Religionskunskap A Examination ETIK Kursmål för

Konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen bedöms, pliktetik betyder att den moraliska handlingen är central och när fokus ligger på den handlande personen kallas detta för sinnelagsetik (Thorsén, 1997). Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter om man följt lagar, regler, överenskommelser, gjort som chefen sagt osv. Har man det har man gjort rätt. Sinnelagsetik Gustav har ett bälte i rullstolen eftersom man har bedömt en risk för fall eftersom han inte riktigt förstår att han har brutit sig och gärna reser sig och går utan hjälp. Veckorna går höftfrakturen läker bra och Gustav kan gå längre sträckor med gåbord och en personal.

Religionskunskap - Uppgift I Etik - Scribd

Ge exempel utifrån texten och ange vad du tycker att det är för typ av resonemang som förs.

X. av L Marklund · 2010 — 3.2 Normativ etik. Det moraliska handlandet inom den normativa etiken delas in i olika resonemangsmodeller där fyra olika modeller har valts ut i denna uppsats  Är det rätt/fel om jag stjäl mat för. att ge till någon som svälter?