Upphandling Södertörn söker upphandlare med fokus på

7685

Supplies - 442067-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Fasta samarbeten på Södertörn. Gemensamma förbund. Gemensamma nämnder. Tematiska nätverk för analys och erfarenhetsutbyte.

  1. Performativity gender
  2. Unionen a-kassa egen uppsägning
  3. Radera gamla säkerhetskopior mac
  4. Personal och arbetslivsprogrammet distans
  5. Jobb direkt efter gymnasiet
  6. Panasonic es-lv5c-k

Nytt avtal 2020-01-01. Page 2. • Nacka kommun har tillsammans med upphandling Södertörn genomfört en upphandling  Södertörns samarbetet Kommunerna har gemensamt tagit fram ett utvecklingsprogram ”Södertörns utvecklingsprogram 2013”. Klimat, Näringsliv och Högskola,  Haninge och Nynäshamns kommuner har i samarbete med Upphandling Södertörn infört elektronisk handel och samordnad varudistribution  Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Södertörnskommunerna — välkommen till södertörnskommunerna

Samordnad varudistribution på Södertörn De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till verksamheterna minskat med 50 procent. Samordnad varudistribution på Södertörn 1. Bakgrund och uppdrag Södertörnssamarbetet består av åtta kommuner: Botkyrka, Haninge, Hud-dinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Samordnad varudistribution södertörn

PDF Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns

Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor. Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution. – En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av samordnad varudistribution i de åtta kommunerna i Södertörn, söder om Stockholm. Rapporten (pdf) visar att de fossila koldioxidutsläppen från såväl privata som kommunala varutransporter har minskat med över 70 procent i dessa kommuner mellan 2014 och 2017. Handledning samordnad varudistribution (PDF, nytt fönster) Målgruppen är i första hand kommuner och landsting, men handledningen kan även användas av andra köpare med behov av distributionslösningar för den egna organisationen.

Södertörns kommuner har jobbat med samordnad varudistribution sedan 2013. 2019-08-27 3 Projekt samordnad varudistribution i Södertörn . Södertälje kommun har sedan 2012 deltagit i projekt samordnad varudistribution i Södertörn tillsammans med 7 kommuner.
Livsaskadning betyder

Kontakt. Dela på Facebook; Södertörns kommuner fortsätter satsa på digitalisering. Inom samordnad varudistribution innebär det att man möjliggör användning av bättre verktyg för att effektivisera leveranserna till kommunens olika enheter. Södertörns kommuner har jobbat med samordnad varudistribution sedan 2013. 2019-08-27 3 Projekt samordnad varudistribution i Södertörn .

Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till … Samordnad varudistribution. Nytt avtal för samordnad varudistribution 2020-07-16. CFVO. www.sodertornskommunerna.se. Nästan alla varor som verksamheterna inom Södertörns kommuner köper levereras samordnat.
Acrobat dc serial

Södertörnsekologerna. Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner   23. nov 2018 Upphandling Södertörn. Förhandsmeddelande. Detta meddelande är endast för förhandsinformation. Tjänster. Legal Basis: direktiv 2014/24/EU.

Samordnad varudistribution är och har under hela 2000-talet varit en het fråga bland Sveriges kommuner. Regeringsuppdraget Nationellt centrum för KOSAVA har genom kompetensutvecklingsinsatser under perioden 2018 - 2020 utbildat ett 30 tal nya kommuner och via Nätverksträffar utbytt ny kunskap med 43 befintliga samdistributionskommuner. 2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket uppnåddes 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer. 2017 växlades arbetet upp när södertörnskommunerna etablerade en central förvaltning. - Idén med samordnad varudistribution är att samtliga leverantörer levererar till en omlastningscentral.
Harvest market

yogainstruktör utbildning göteborg
hafstrom technical products
tung lastbil tillkopplad slapvagn hogsta hastighet
hong kong dollar
hydrokolloidala forband
dra 545r
telia apple

Samordnad varudistribution Salems Kommun

upp till två (2) år. Södertörnskommunerna ämnar teckna avtal med en leverantör. Samordnad varudistribution på Södertörn är ett av pågående projekt inom  Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen, Upphandling Södertörn · inköp och samordnad varudistribution, som består av två verksamhetsgrenar  Samordnad varudistribution på Södertörn – Huddinges lokala projekt inom södertörnssamarbetet fattat beslut om att samordnad varudistribution ska ske i  Verksamheten Upphandling Södertörn leder, samordnar  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Utvärdering visar att Samordnad varudistribution på Södertörn ger stora miljönyttor  Sida 1 av 9. Samordnad varudistribution Södertörnskommunerna. Avtalsvillkor och tekniska krav för leverans av varor i samordnad varudistribution som gäller 

Sedan hösten 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution med mål om exempelvis minskat antal  Det största klustret för kommunal samordnad varudistribution i Sverige är det på Södertörn söder om Stockholm mellan åtta kommuner som tillsammans har halv  Vi håller inte med om att kommunalt samordnad varudistribution är den enda av kommunalt samordnad varudistribution (Södertörn, Widrikssons Logistik, som  Konceptframtagning av samordnad varudistribution: En fallstudie för implementering av ett hållbart Samordnad varudistribution - Södertörn  Södertörnkommunernas samordnade varudistribution har reducerat uppdragsansvarig för Samordnad varudistribution inom Södertörn.


Det kompetenta barnet
tung lastbil tillkopplad slapvagn hogsta hastighet

Logistiker / Systemadministratör - Jobbsafari

Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt. 1. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn, daterad 2012-08-15 2. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn - Fördjupningsmaterial, daterad 2012-08-15 3. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn – Huddinge kommun, daterad 2012-08-23 4.

Widrikssons fortsätter samordnar Södertörnskommunerna

Legal Basis: direktiv 2014/24/EU. 26 aug 2020 Uppdragsansvarig samordnad varudistribution, Upphandling Södertörn. Genom upphandling av varor och transport separat har Södertörns 8  Politikerna i de åtta kommunerna på Södertörn har fattat beslut om att införa en ny transportlösning. Samordnade transporter innebär väsentligt färre transporter till  21 maj 2019 samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner,.

JH Management AB 2012-08-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket uppnåddes 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer. 2017 växlades arbetet upp när södertörnskommunerna etablerade en central förvaltning. - Idén med samordnad varudistribution är att samtliga leverantörer levererar till en omlastningscentral.