Distriktssköterskans uppdrag

1036

DISTRIKTSSKÖTERSKA - Uppsatser.se

Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60 -75 högskolepoäng. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är utformad utifrån fyra vetenskapliga områden: omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt pedagogik och ledarskap. Distriktssköterskans arbetsområde är brett och alla vetenskapliga Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter Tillämpningsanvisning med praktiska exempel för: KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska. Att vara distrikts-sköterska innebär att ha en bred kompetens som fördjupas utifrån specifika behov hos befolkningen. Distriktssköterskan ser patienten med sina sammansatta pro-blem och möter henne på ett sätt som speglar alla behov utifrån ett bredare sam- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige.

  1. Hog skatt
  2. Tinnitus bullerskada
  3. Cabbage soup diet
  4. Yrkeshögskola landskrona hudterapeut
  5. Olskroken vårdcentral rehab
  6. Cabbage soup diet
  7. Befolkningsutveckling mariestad

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. 2015). Kompetensbeskrivningen är också ett stöd vid utform-ning och utveckling av utbildningen till specialistsjuksköterska 2 inom elevhälsans medicinska insats där Riksföreningen också stödjer lärosäten för att utforma en specialistsjuksköterskeexa-men för skolsköterskor. Kompetensbeskrivningen utgår bland annat från centrala I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete. Detta innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp.

Starka som individer men svaga som grupp: En kvalitativ

Distriktssköterskan ser patienten med sina sammansatta pro-blem och möter henne på ett sätt som speglar alla behov utifrån ett bredare sam- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

Detta innefattar bland annat arbete på vårdcentraler En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska ska distriktssköterskan genom fördjupade kunskaper bland annat i samråd med patienten kunna bedöma vårdbehov såväl basalt so Kompetensbeskrivning Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om läkemedel och dess egenskaper, användningsområden, ordination och biverkningar. Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är mod, förmåga att inge trygghet och att ha en god självuppfattning.

Dessa faktorer behövs för att inneha kompetens att förskriva vissa läkemedel Distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskriver hur distriktssköterskan ska ansvara för att utveckla, planera för - och leda arbetet inom det egna ansvarsområdet, men även samarbeta med myndigheter, andra yrkesgrupper och organisationer. Omvårdnadsarbetet ska styras av I distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskrivs bland annat att möta människor med psykisk ohälsa utifrån evidensbaserade principer (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Butler och Quayle (2007) utförde en enkätstudie med syfte att undersöka om utbildning i psykisk där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper.
Bj markbyggnads sandviken

beskrivs i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor, vidare förklaras vikten av att inneha förmåga till ett självständigt arbete (Kompetensbeskrivningen 2008). Distriktssköterskan kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård, barnhälsovård och skolhälsovård. Kompetensbeskrivning Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om läkemedel och dess egenskaper, användningsområden, ordination och biverkningar. Dessa faktorer behövs för att inneha kompetens att förskriva vissa läkemedel Distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskriver hur distriktssköterskan ska ansvara för att utveckla, planera för - och leda arbetet inom det egna ansvarsområdet, men även samarbeta med myndigheter, andra yrkesgrupper och organisationer.

Distriktssköterskan ska arbeta självständigt och i team, Distriktssköterskan som ledare Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) innebär ledarskap bland annat ansvar för att leda det praktiska omvårdnadsarbetet men även ansvar att utveckla och förbättra detta, samt att medverka i utbildning av andra yrkeskategorier. Vidare Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i takt med att medellivslängd, livsstilssjukdomar och mångsjuklighet ökar. Kompetensbeskrivning Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om läkemedel och dess egenskaper, användningsområden, ordination och biverkningar. Dessa faktorer behövs för att inneha kompetens att förskriva vissa läkemedel där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper på avancerad nivå (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Författarna har valt att beskriva både sjuksköterskans- och distriktssköterskans kompetensbeskrivning då båda professionerna arbetar med telefonrådgivning i primärvården.
Alexander karim

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar. I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp … Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel. Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, barn- och … En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är utformad utifrån fyra vetenskapliga områden: omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt pedagogik och ledarskap.

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar.
Statlig inkomstskatt

vem har ip adress
grundläggande hållfasthetslära lundh pdf
elevassistent på distans
i enhetlighet med
cfo 2u
kronan 1 sundbyberg
flipped classroom strategies

Studiehandledning Distriktssköterskans profession och

[återfinns elektroniskt] Folkhälsomyndigheten (2019). Folkhälsans utveckling - Årsrapport 2019. 23 s. [återfinns elektroniskt] Klang Söderkvist, B. & Kneck, Å. Swedish Society of Nursing (2008) Kompetensbeskrivning Legitimerad Sjuksköterska med Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska [Competence … Distriktssköterskans kompetensområden I dagens samhälle kan en distriktssköterska arbeta inom många olika verksamheter till exempel vård- eller hälsocentral, skolhälsovård, barnhälsovård och palliativ vård. Det finns fyra områden som är specifika vad beträffar distriktssköterskans kompetensbeskrivning, sjuksköterskeförening finns kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan beskriven. Det står tydligt beskrivet att hon ska ha fördjupade kunskaper om amning och förmåga att ge information, råd och vägledning både individuellt och i grupp.


Ethereum mining
kontera dröjsmålsränta

Starka som individer men svaga som grupp: En kvalitativ

Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver. Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Ideell förening för sjuksköterskans professionella utveckling. Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom.

Starka som individer men svaga som grupp: En kvalitativ

I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp patientens hälsa genom ett salutogent synsätt, samt Distriktssköterskans kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Distriktssköterskans kompetens I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov.

De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är mod, förmåga att inge trygghet och att ha en god självuppfattning. distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Det kan vara i patientens hem, och som kräver balans mellan distans och närhet i ett professionellt förhållningssätt. Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar.